Baza de cunoștințe

Mutare site Wordpress

După migrarea unui site WordPress la o nouă adresă URL fie la un site de producție live, fie la un server de dezvoltare de testare, noile șiruri URL din baza de date MySQL trebuie modificate și actualizate în diferitele tabele ale bazei de date MySQL.

Această metodă folosește o bază de date MySQL, mai degrabă decât un export/import WordPress din panoul administrativ și este cea mai potrivită pentru o schimbare directă. Deci, dupa ce ati copiat toate fișierele/folderele WordPress în noua destinație, si ati setat drepturile de proprietate corect pentru acele fișiere, apoi puteti face schimbarea delatiilor din baza de date.

Mai întâi, faceți un export al bazei de date MySQL a vechii baze de date pe vechiul server, creați o nouă bază de date goală pe noul server, importați datele vechi fie în PHPMyAdmin, fie in mysql direct în linia de comandă.

Asigurați-vă că ați selectat noua bază de date, apoi executați niște actualizări SQL și comenzi de înlocuire pe tabele, în special, wp_options, wp_posts, wp_postmeta.

Utilizați codul de mai jos folosind PHPMyAdmin și schimbați adresele URL vechi și noi, fără bare oblice la final. De asemenea, dacă este necesar, modificați valorile prefixului tabelului, acolo unde este cazul (adică wp_ )

UPDATE wp_options SET option_value = replace(option_value, 'http://www.urlvechi', 'http://www.urlnou') WHERE option_name = 'home' OR option_name = 'siteurl';

UPDATE wp_posts SET guid = replace(guid, 'http://www.urlvechi','http://www.urlnou');

UPDATE wp_posts SET post_content = replace(post_content, 'http://www.urlvechi', 'http://www.urlnou');

UPDATE wp_postmeta SET meta_value = replace(meta_value,'http://www.urlvechi','http://www.urlnou');

sau prin linia de comandă:

 

username@[~/Desktop]: mysql -u root -p numele_bazei_de_date
Enter password:
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or g.
Your MySQL connection id is 892
Server version: 5.5.13 MySQL Community Server (GPL)

Copyright (c) 2000, 2010, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or 'h' for help. Type 'c' to clear the current input statement.

mysql> UPDATE wp_options SET option_value = replace(option_value, 'http://www.urlvechi', 'www.urlnou') WHERE option_name = 'home' OR option_name = 'siteurl';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
Rows matched: 2 Changed: 0 Warnings: 0

mysql> UPDATE wp_posts SET guid = replace(guid, 'http:/www.urlvechi','http://www.urlnou');
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)
Rows matched: 964 Changed: 0 Warnings: 0

mysql> UPDATE wp_posts SET post_content = replace(post_content, 'www.urlvechi', 'http://www.urlnou');
Query OK, 0 rows affected (0.05 sec)
Rows matched: 964 Changed: 0 Warnings: 0

mysql> UPDATE wp_postmeta SET meta_value = replace(meta_value,'www.urlvechi','http://www.urlnou');g
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
Rows matched: 686 Changed: 0 Warnings: 0

 

În cele din urmă, actualizați fișierul de configurare WordPress pentru a reflecta noua bază de date, "wp-config.php" care ar trebui să fie în rădăcina documentului web -  modificam nume bază de date, nume de utilizator, parolă și valori gazdă:

define('DB_NAME', 'databasename');

/** MySQL database username */
define('DB_USER', 'username');

/** MySQL database password */
define('DB_PASSWORD', 'password');

/** MySQL hostname */
define('DB_HOST', 'localhost');

 

Acum totul ar trebui să se lege perfect.

Ultima actualizare: 12/10/2022 12:32

Un total de 3 / 4 utilizatorii au găsit acest articol util.

Ați găsit util acest articol? Da | Nu